April was toch wel één van de meest hectische maanden voor het VVS-bestuur. Lees hier wat ons zoal bezig hield in april en begin mei.
 

Begin april nam Bruno Beets onstlag uit het bestuur om persoonlijke redenen. We bedanken hem voor zijn geleverde diensten aan het VVS.
 
Tijdens de bestuursvergadering van 20/04/21 werden de taken en verantwoordelijken opnieuw verdeeld. Helaas is deze lijst momenteel niet meer relevant.
Er werd besloten om onze website en Facebook-groep meer te gebruiken om nieuwsberichten sneller bij onze leden te krijgen. De maandelijkse nieuwsbrief blijft ook bestaan.
Er werden praktische afspraken gemaakt voor een nog betere samenwerking en de werking van het secretariaat wordt verder verzekerd.
Een eerste versie van de modaliteiten voor het verkrijgen van explo subsidies werd uitgewerkt. Dit dient nog verder afgewerkt te worden alvorens we deze bekend maken.
Jo bekijkt of we voor de Speleologische Dagen subsidie zouden kunnen vastkrijgen.
 
In april staken we ook veel tijd in de voorbereiding van de extra ledenvergadering van 24/04/21.
De uitkomst van deze vergadering leidde er toe dat een aantal bestuurders hun onslag hebben ingediend.
 
Eind april kwamen we met de resterende en enkele ontslagnemde bestuurders (online nog) al eens samen om afspaken te maken zodat de noodzakelijke dienstverlening van het VVS gegarandeerd blijft.
 
Op 10 mei hielden we een bestuursvergadering met de huidige bestuurders en enkele onslagnemende bestuurders die ons nog even verder helpen.
Ondertussen hebben ook al een aantal leden zich aangemeld om samen de toekomst van het VVS mee uit te werken. Hiervoor wordt snel een eerste brainstormsessie gepland.
We bespraken de verder praktische aanpak voor de lopende zaken en samenwerking.
Ook de vervanging van de UBS-sloten en sleutels kwam aan bod. Niet dat hier veel nieuws te rapen was, maar we houden de lijn kort met de UBS om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Samen met Europe Assistance en onze verzekeringsmakelaar organiseren we in het kort een webinar over de bijstandsverzekering die in ons aanbod zit.