Update 18 mei
Persbericht UBS – Klimmen

Onderstaan bericht werd door het UBS verspreid, dit is de vertaling het communiqué:

Klimmers werden vorig weekend betrapt door het “Département de la Nature et des Forêts” - DNF op de site van Roche-aux-Corneilles.

De RAC-site is echter ten strengste verboden van 1 februari tot 30 juni.

Bovendien was klimmen in fase 1 van de lockdown niet toegestaan.

Deze dubbele overtreding van de regels heeft een negatieve impact op de hele gemeenschap.

De autoriteiten zijn mening dat de federatie(s) niet in staat zijn om de voorschriften te laten naleven door hun leden. Er wordt ons op gewezen dat de wet strikt moet worden na geleefd.

Vanwege dit onverantwoordelijke gedrag is het tot nader order ten strengste verboden op alle door de UBS beheerde massieven te klimmen!

Bij een volgende overtreding zal er worden beboet.

We werken aan procedures die de autoriteiten moeten geruststellen over het beheer van klimgebieden. In de tussentijd wordt u dringend verzocht niet te klimmen.

Ter informatie: de andere federaties (CAB, KBF) hebben ook de toegang tot de sites onder hun beheer uitgesteld. Laat u informeren en volg de instructies van de verschillende sitemanagers.

Alleen door strikte naleving van deze regels kunnen we de toegang tot onze klimgebieden behouden.

Update 17 mei

Na een week van ongeduldig wachten is er eindelijk toch hoopgevend nieuws.

Dat mag ook wel, vanaf begin maart is onze levenswijze compleet op zijn kop gezet. Wat vroeger vanzelfsprekend was, daar worden nu vraagtekens bij geplaatst. Ook zo voor onze speleoactiviteiten, in of buiten de grot. Als we opnieuw de grot in mogen of aan de rotsen willen oefenen zal dat anders verlopen dan voorheen, we zullen ons aan bepaalde regels moeten houden. De algemene richtlijnen zijn gekend maar voor onze hobby/sport activiteit komen er nog een aantal richtlijnen bij.

Het navolgen van deze richtlijnen zijn cruciaal, doen we dat niet, dan zou er opnieuw een opflakkering kunnen komen. De maatregelen zijn opgesteld en goedgekeurd door de nationale veiligheidsraad samen met ADEPS.

De opendeur van onze VVS unit was een succes. Vele speleo's kwamen af en zagen dat het goed was.

Enkele sfeerbeelden van onze opendeur kan je vinden in onze fotogalerij.

Erik De Groef zorgde voor het vastleggen van bewegende beelden. Zijn resultaat kan je hier bekijken.

De speleologische dagen krijgen een welverdiende pluim van de FSE! Lees hun artikel in 3de nieuwsbrief van de FSE over de Speleologische Dagen.