De weinige klassieke grotten in België worden veel bezocht, zijn goed gekend en geëquipeerd.

Het grootse deel van de slachtoffers die de Speleo-Secours te hulp moet snellen, zijn debutanten en gasten. Meestal zijn de problemen: trauma’s aan ledematen, uitputting, verdwalen, vast komen te zitten in vernauwingen…

Omdat de afgelopen jaren weer meer wordt geëxploreerd, komen daar ook, voor de meer ervaren speleologen, de mogelijke risico’s bij kijken die inherent zijn aan de exploratietechnieken en aan de omgeving zoals o.a. de desobstructietechnieken, het sifonduiken, moeilijke versmallingen en instabiliteit.

Omdat er jaarlijks maar weinig interventies plaatsvinden, heeft de Speleo-Secours geen nood aan een zware infrastructuur. België is een klein land waarin 50 % van de redders in een straal van minder dan 50 km van de grotten wonen. Daarom ligt de nadruk van de trainingen meer op de reactiesnelheid gedurende de eerste minuten na een noodoproep dan wel op het beheren van dagenlange interventies.

Omdat er de laatste tijd bij sommige interventies problemen zijn geweest, willen we nogmaals aandringen om bij een speleo-incident de Speleo-Secours te verwittigen op het nummer 04/257.66.00 via de Civiele Bescherming (Protection Civile, afdeling Crisnée, provincie Luik) en vooral niet via het nummer 112 !

Het is belangrijk voor volgende 3 redenen:

Onder het motto "je weet maar nooit" willen we jullie graag een indicatief speleo-secours draaiboek aanbieden. In dit document bespreken we enkele zaken wet betreft de voorbereiding van een grottocht, alsook wat te doen als er zich een incident voordoet, waarvoor de hulp van speleo-secours nodig is.

Lees dit eens door, print eventueel de samenvatting af. We hopen dat jullie dit nooit nodig zullen hebben, maar anderzijds hopen we ook dat als er zich een incident voordoet, jullie correct kunnen handelen!

Disclaimer: Dit document is louter indicatief!

Met het volgend formulier kan je een ondergronds incident en de daarop volgende zelfredding aangeven. Die gegevens dienen om de database over statistieken aan te vullen. Op die manier kunnen we betere preventiemaatregelen voorzien.

Wil je weten hoe Speleo Secours georganiseerd is in het buitenland, onze verzekering voldoet en hoe het zit met de financiële kant van reddingen, raadpleeg dan bijgevoegd document.

Opgelet!

Tijdens het weekend van 26 mei 's avonds tot en met 29 mei 2023 houdt de Belgische spéléo-secours een grote oefening in de Gouffre des Bief Boussets (Deservillers, Doubs, Frankrijk). De grot zal dan moeilijk te bezoeken zijn door andere ploegen omdat de grot geëquipeerd zal zijn met veel progressie- en secoursstellingen. Bovendien zal er veel volk in de weer zijn.

Het is dus raadzaam om er rekening mee te houden bij het plannen van jullie activiteiten mochten jullie in de streek een grotweekend gepland hebben.

Dank voor jullie begrip