Vanaf 1 februari 2023 zal er een nieuw sportdecreet van kracht zijn. Zo’n sportdecreet is wetgeving voor sportfederaties (en clubs!) en aldus verplicht om na te leven. Waar gaat het om?

In het kader van de gewijzigde erkenningsvoorwaarden wordt er meer ingezet op het waarborgen van de integriteit van elke sporter en zeker de jongere die niet altijd de weg naar hulp weet te vinden. Het is dus uitermate belangrijk om naast het geven van hulp bij problemen (via de API) ook preventief te kunnen werken in deze materie. Het decreet zal de sportfederaties verplichten om inzage te krijgen in het uittreksel van het strafregister (minderjarigenmodel) van alle mensen die mogelijk met jongeren in contact komen.

In het VVS zal dat gaan om de jongerenbegeleiders, de mensen van het WSV en de bestuursleden. Uiteraard geldt dit ook bij clubs met jongeren in het ledenbestand.
Er werd besloten in het bestuur dat de federatie API -met blanco uittreksel- deze uittreksels zal inkijken en zal noteren dat het ingekeken is op welke datum. Bij een niet-blanco uittreksel zal de federatie API ofwel zelf in eer en geweten een beslissing nemen om dit toe te laten, ofwel indien hij acht dat de vermelde misdrijven niet compatibel zijn met de waarden van het VVS de zaak voorleggen aan het VVS bestuur. 

Hoe dit concreet zal lopen zal nog uitgewerkt worden, wij houden jullie op de hoogte.