Nu de herfst volop in het land is, blijven we met het bestuur actief doorwerken aan de lopende dossiers. We konden tijdens de afgelopen bestuursvergadering rekenen op de medewerking van enkele nieuwe kandidaat bestuurders, waarvoor dank. Lees verder om te weten waar we de laatste maand zoal mee bezig zijn.

Er wordt verder gewerkt aan de toekomstige organisatie van het VVS. Het volgende dat wordt aangepakt is een overzicht maken van alle taken die vanuit het VVS uitgevoerd worden en waar de prioriteiten liggen. Dit samen met een beschrijving van deze taken en draaiboeken om de uitvoering van deze taken te vereenvoudigen. Dit met als doel een duidelijk overzicht te kunnen geven aan potentieel nieuwe medewerkers wat een taak inhoudt en de continuïteit van de werking het VVS in de toekomst te kunnen garanderen.

Vanuit de UBS werd aan ons gevraagd om de ingang van de Trou d'Haquin te stabiliseren. Dit werd besproken. Het eerste wat we hiervoor nodig hebben zijn medewerkers om dit mee vast te nemen en ook wat de UBS verwacht van wat wij doen. We gaan hier verder mee aan de slag.

De voorziene klusdag in onze unit er niet gekomen door tijdsgebrek om deze georganiseerd te krijgen.

De organisatie van de Speleologische Dagen is opgestart met de zoektocht naar mede-organisatoren. Enkele taken die niet kunnen wachten worden nu al aangepakt.

We gaan ook werk maken van de certificering van de trainers en begeleiders van initiaties binnen de clubs en het VVS. Dit is iets wat voor een groot deel opgelegd wordt door Sport Vlaanderen. Hoe we dit gaan aanpakken zullen we verder bekijken met de werkgroep speleologische vorming (zij zijn mee verantwoordelijk voor het sportieve beleid van het VVS).

Ook de lidmaatschapsvernieuwing voor 2022 komt eraan. De lidgelden zullen geïndexeerd worden (berekening dient nog gemaakt te worden). We beslisten ook om voor 2022 de corona-korting, zoals voor 2021, toe te passen.

Vanuit SC Cascade kregen we de vraag om hun project De Oude Watertoren te ondersteunen en sponseren. De Oude Watertoren te Oostende wordt een speleo-trainingsfaciliteit, waar ook de WSV, de VVS-jongeren en de VVS clubs in de toekomst gebruik van kunnen maken. We beslisten om dit project te ondersteunen op gebied van promotie. Het budget voor de sponsoring dient door de algemene ledenvergadering goedgekeurd te worden.

De volgende bestuursvergadering is gepland op 22 november 2021. Deze avond gaan we onder andere in gesprek met de nieuwe voorzitter van de werkgroep grotduiken om kennis te maken.