Leden van het VVS en Speleo Nederland ontvangen twee keer per jaar het tijdschrift Spelerpes. Dit is het werk van de Werkgroep Spelerpes. De Spelerpes is er in de eerste plaats op gericht om het ondergrondse werk van de Vlaamse en Nederlandse speleowereld vast te leggen. Nogal wat clubs zijn bezig met exploratie, zowel boven als onder water. Met de Spelerpes bieden we dan ook een platform aan om de resultaten van dit werk te publiceren, of het nu gaat om een nieuwe ontdekking in de Ardennen dan wel een groots opgezette expeditie in tropische oorden.

Daarnaast wil de Spelerpes ook inspireren. Het tijdschrift wil ideeën geven om nieuwe ondergrondse horizonten te verkennen of om nieuwe speleologische technieken uit te proberen. De ‘ondergrond’ hoeft bovendien niet altijd natuurlijk te zijn. Ook mijnen, forten of andere ondergrondse constructies van menselijke oorsprong kunnen boeiende reportages opleveren.

Verder proberen we de Spelerpes steeds te stofferen met een historisch artikel, een interview of met een artikel dat een nevenaspect van speleologie behandelt. Kortom, alles wat met de ondergrond te maken heeft, en wat bij voorkeur een link heeft met de Vlaamse of Nederlandse speleowereld, kan een plaatsje in de Spelerpes krijgen.

De Spelerpes is daarentegen geen clubblad. U zal er geen verslagen in vinden van individuele clubweekends of clubreizen, tenzij deze verslagen echt de bedoeling hebben om andere speleologen te inspireren. Evenmin zal u in de Spelerpes aankondigingen vinden voor de Algemene Vergadering, clubactiviteiten of andere praktische gebeurtenissen. Hiervoor bestaan zonder twijfel al andere communicatiekanalen genoeg.

In elk geval is de Spelerpes een tijdschrift vóór en dóór speleologen. Heeft u een idee voor een reportage, neem dan contact op met de redactie via . We staan graag voor uw ideeën open.

De redactie is tot slot ook steeds op zoek naar nieuwe medewerkers. Heb je interesse om dicht bij het ‘nieuws’ uit de Vlaamse en Nederlandse speleowereld te zitten? Dan zoeken we samen uit wat je kan doen binnen de tijd die je aan Spelerpes kan spenderen.

De Spelerpes is een tijdschrift voor en door speleologen. Om te polsen welke artikels het meest gesmaakt worden hebben we een online enquête opgesteld.: https://goo.gl/forms/BhsXCSZ8wmTKdwB83

In het eerste deel van de enquête kunnen jullie aldus aanduiden hoe graag jullie bepaalde rubrieken lezen. In het tweede deel mogen jullie aanduiden wat jullie missen in de Spelerpes. Of wat er meer in mag. 

Omdat we mogelijk niet altijd kunnen geven wat gevraagd wordt, doen we in het laatste deel een oproep naar leden die graag willen meewerken aan bepaalde rubrieken. 

Ten slotte verloten we een gratis toegang tot de Speleologische Dagen 2017 onder de deelnemers aan de enquête. Meedoen is dus zowel voor ons al voor jullie een niet te missen kans.

Heb je meer toelichting nodig of wil je ons persoonlijk contacteren dan kan dit via ons nieuw e-mailadres .

Alvast bedankt om onze enquête in te vullen.

En hopelijk geef je je op als nieuwe medewerker!

Erik De Groef,
redactie Spelerpes