Korte vertaling van het laatste communiqué van UBS over de aanpassingen van de covid-maatregelen. 

Alle andere maatregelen blijven van kracht zoals voorheen.

Specifieke regels en aanbevelingen afhankelijk van de leeftijd van de beoefenaars

 OUTDOOR training voor beoefenaars van 13 tot 18 jaar

 - Alleen OUTDOOR-activiteiten zijn toegestaan;

- Contacten:

 • Het dragen van een masker is verplicht;
 • Zogenaamde nauwe contacten worden sterk afgeraden;
 • Groepsgrootte is beperkt tot 10 personen:
 • 1 groep / min 100m² (of 10m² / 1 beoefenaar);
 • Maximaal 6 groepen per site;
 • Verplichte systematische begeleiding - 1 begeleider voor maximaal 2 groepen
 • De coach draagt ​​te allen tijde het masker en houdt zoveel mogelijk afstand.

- Snacks en drankjes zijn persoonlijk;

- Publiek beperkt tot één persoon uit het huishouden van de deelnemers.

 Sportactiviteiten voor mensen vanaf 19 jaar

 - Alleen OUTDOOR en CONTACTLOZE activiteiten zijn toegestaan;

- Voor de binnen- een buitensportinfrastructuur * kunnen met instemming en onder controle van de lokale autoriteiten regelingen worden getroffen om fysieke en sportieve activiteiten mogelijk te maken:

 • Per groep van maximaal 10 personen zonder contact in een afgebakende ruimte (min. 10m² / deelnemer);
 • Er zijn maximaal 6 groepen per site toegestaan;
 • De verschillende groepen mogen geen contact met elkaar hebben;
 • Elke zone moet fysiek gescheiden zijn;
 • De groep (en) moeten worden begeleid door een COVID-verantwoordelijke
 • Hij of zij handhaaft de vereiste sociale afstanden
 • Hij of zij zorgt voor naleving van de gezondheidsregels
 • Als hij of zij meerdere groepen begeleidt, wordt een afstand van minimaal 5 m aangehouden
 • Er moet een tijdschema worden opgesteld om grote bijeenkomsten te vermijden
 • Toeschouwers worden niet toegelaten.

- Er dient een tijdschema worden opgesteld door de COVID-verantwoordelijke om het teveel aan bijeenkomsten te vermijden

 (*) - Wordt beschouwd als een buiteninfrastructuur, een infrastructuur die een

dakbedekking (tijdelijk of permanent) heeft en aan 4 zijden open is, dit om een optimale luchtverversing te bekomen door de wind.

- De rotsen worden niet beschouwd als sportinfrastructuur, maar als natuurgebieden waar buitensporten worden beoefend.