Zoals reeds eerder aangekondigd gaat de UBS alle sloten van de afgesloten grotten vervangen.

Om dit voor de VVS-clubs te organiseren hebben we volgende zaken afgesproken:

  • Het VVS gaat op voorhand de nodige nieuwe sleutels en de registratiedocumenten bij de UBS ophalen. 
  • Daarna organiseert het VVS een aantal omruilmomenten voor de clubs. De omruiling zal gebeuren in het Verbondshuis te Vilvoorde.
  • De clubs krijgen een nieuwe sleutel als ze een oude inleveren. 
  • Er wordt geen nieuwe waarborg gevraagd. Waarborgen die voor de oude sleutels betaald zijn worden overgezet naar de nieuwe sleutel(s).
  • Andere speciale aanvragen (extra sleutels, verloren/gebroken sleutels, ...) worden achteraf behandeld. 
  • Nadien brengt het VVS de oude sleutels en eventueel niet ingeruilde nieuwe sleutels binnen bij de UBS. Het aantal oude en nieuwe sleutels moet gelijk zijn. 

Er is enkel nog een probleem met de levering: de UBS was van plan de omruiling voor hun leden te doen op 26/06, de dag van hun algemene vergadering. Echter, de vooropgestelde datum van 26/06 kan waarschijnlijk niet gehaald worden wegens leveringsproblemen van de fabrikant van de sloten/sleutels. Volgende week zit UBS samen met de leverancier om hier uitsluitsel over te geven. Zodra we zekerheid hebben over de exacte leverdatum schieten we in actie om de omruilmomenten te plannen.
Het zal waarschijnlijk wel wat organisatie vragen om op één van de omruilmomenten in het Verbondshuis te geraken, maar het moet mogelijk zijn om dit binnen de clubs geregeld te krijgen.

We houden jullie verder op de hoogte via onze website en onze Facebook-groep.